خداوند برای آباد کردن انسان ها از یک نقطهِ کوچکِ نورانی آغاز می کند
در ماه رمضان بدنبال یک «آه» باشید؛
خداوند برای آباد کردن انسان ها از یک نقطهِ کوچکِ نورانی آغاز می کند

بر مهمانی خداوند فرا خوانده شدید و از جمله اهل کرامت قرار گرفتید. در این ماه، نفس های شما تسبیح، خواب شما عبادت، عمل هایتان مقبول و دعاهایتان مستجاب است.

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

زیتون آماده دریافت نظرات،اخبار و تحلیل های مخاطبین جهت انعکاس می باشد.