فیلم + غفلت از یک موضوع
فیلم + غفلت از یک موضوع

قرآن بخوانیم قبل از آنکه بر ما قرآن بخوانند.

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

زیتون آماده دریافت نظرات،اخبار و تحلیل های مخاطبین جهت انعکاس می باشد.