مراسم افتتاح فاز نخست خط یک مترو تبریز
 
مراسم افتتاح فاز نخست خط یک مترو تبریز
 • کد خبر: 9883
 • تاریخ مخابره: 1394/06/05
 • زمان مخابره : 15:54
 • نام عکاس :
 • مراسم افتتاح فاز نخست خط یک مترو تبریز http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/08/Orginal/cab11d52_589c_4bd9_aea9_bd3d53d761d5.jpg مراسم افتتاح فاز نخست خط یک مترو تبریز
 • مراسم افتتاح فاز نخست خط یک مترو تبریز http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/08/Orginal/46cb366c_b718_474a_a615_98e3bb2047cc.jpg مراسم افتتاح فاز نخست خط یک مترو تبریز
 • مراسم افتتاح فاز نخست خط یک مترو تبریز http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/08/Orginal/8d394d09_d4d3_4d39_a202_bbadacc271ea.jpg مراسم افتتاح فاز نخست خط یک مترو تبریز
 • مراسم افتتاح فاز نخست خط یک مترو تبریز http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/08/Orginal/19026bad_1052_4e3f_b7d7_f5ab55b4c41e.jpg مراسم افتتاح فاز نخست خط یک مترو تبریز
 • مراسم افتتاح فاز نخست خط یک مترو تبریز http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/08/Orginal/714fa1d1_7eaa_4fba_9c47_93042efe0e09.jpg مراسم افتتاح فاز نخست خط یک مترو تبریز
 • مراسم افتتاح فاز نخست خط یک مترو تبریز http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/08/Orginal/0206ddbd_da12_4291_ab28_df5299ffa63a.jpg مراسم افتتاح فاز نخست خط یک مترو تبریز
 • مراسم افتتاح فاز نخست خط یک مترو تبریز http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/08/Orginal/c96c82c4_96fc_477e_85dd_96fc48871c19.jpg مراسم افتتاح فاز نخست خط یک مترو تبریز
 • مراسم افتتاح فاز نخست خط یک مترو تبریز http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/08/Orginal/b829eb6c_cbc4_4c5e_b1b6_2ffe8da9816a.jpg مراسم افتتاح فاز نخست خط یک مترو تبریز
 • مراسم افتتاح فاز نخست خط یک مترو تبریز http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/08/Orginal/69e00f51_0208_469f_bc44_ddfd496e6b9f.jpg مراسم افتتاح فاز نخست خط یک مترو تبریز
 • مراسم افتتاح فاز نخست خط یک مترو تبریز http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/08/Orginal/adbd681b_8401_420b_990b_dfc804949bb1.jpg مراسم افتتاح فاز نخست خط یک مترو تبریز
 • مراسم افتتاح فاز نخست خط یک مترو تبریز http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/08/Orginal/5d35ff29_b736_4175_b7be_851f09d0f070.jpg مراسم افتتاح فاز نخست خط یک مترو تبریز
 • مراسم افتتاح فاز نخست خط یک مترو تبریز http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/08/Orginal/1a37e8bb_c532_4ae9_9619_20646ed0bde5.jpg مراسم افتتاح فاز نخست خط یک مترو تبریز
 • مراسم افتتاح فاز نخست خط یک مترو تبریز http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/08/Orginal/16532755_cafb_4bd7_9c3c_9d18ad8b04c9.jpg مراسم افتتاح فاز نخست خط یک مترو تبریز
 • مراسم افتتاح فاز نخست خط یک مترو تبریز http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/08/Orginal/53558efc_db3c_4b4d_92e9_fbda53c66856.jpg مراسم افتتاح فاز نخست خط یک مترو تبریز
 • مراسم افتتاح فاز نخست خط یک مترو تبریز http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/08/Orginal/0f197784_f1f3_4a1f_b68c_42f09a0bc1c0.jpg مراسم افتتاح فاز نخست خط یک مترو تبریز
 • مراسم افتتاح فاز نخست خط یک مترو تبریز http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/08/Orginal/18040c5a_541d_45d6_83a0_a761b6ea0d7d.jpg مراسم افتتاح فاز نخست خط یک مترو تبریز
 • مراسم افتتاح فاز نخست خط یک مترو تبریز http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/08/Orginal/8ecb42e2_221a_4efe_a415_ec38d8cd6dd1.jpg مراسم افتتاح فاز نخست خط یک مترو تبریز
 • مراسم افتتاح فاز نخست خط یک مترو تبریز http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/08/Orginal/b60cb12e_403f_4595_b870_017b75591ca3.jpg مراسم افتتاح فاز نخست خط یک مترو تبریز
 • مراسم افتتاح فاز نخست خط یک مترو تبریز http://zeytunnews.com/Upload/Image/2015/08/Orginal/ba2569f7_b546_45ca_aa6c_15d9ac3918df.jpg مراسم افتتاح فاز نخست خط یک مترو تبریز
مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 1
 •  
 •  

زیتون آماده دریافت نظرات،اخبار و تحلیل های مخاطبین جهت انعکاس می باشد.