مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان مهدی و حمید باکری؛
 
مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان مهدی و حمید باکری؛
 • کد خبر: 26519
 • تاریخ مخابره: 1396/12/22
 • زمان مخابره : 14:03
 • نام عکاس :
 • مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان مهدی و حمید باکری؛ http://zeytunnews.com/Upload/Image/2018/03/Orginal/08ffc77a_c4b5_46b0_a931_c37968891135.jpg مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان مهدی و حمید باکری؛
 • مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان مهدی و حمید باکری؛ http://zeytunnews.com/Upload/Image/2018/03/Orginal/3a280cd1_68ad_4267_95c8_b98f0fa4de30.jpg مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان مهدی و حمید باکری؛
 • مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان مهدی و حمید باکری؛ http://zeytunnews.com/Upload/Image/2018/03/Orginal/d5a1daa7_efeb_4605_a1a1_f0c7c5e70b38.jpg مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان مهدی و حمید باکری؛
 • مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان مهدی و حمید باکری؛ http://zeytunnews.com/Upload/Image/2018/03/Orginal/6f01fea3_b343_4bbb_912c_94c937d9c20a.jpg مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان مهدی و حمید باکری؛
 • مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان مهدی و حمید باکری؛ http://zeytunnews.com/Upload/Image/2018/03/Orginal/aaaf5a21_c9bd_44c0_acd0_0c7622f3a1a9.jpg مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان مهدی و حمید باکری؛
 • مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان مهدی و حمید باکری؛ http://zeytunnews.com/Upload/Image/2018/03/Orginal/87614cf1_8f5c_4cc1_b202_bfcaf30efe07.jpg مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان مهدی و حمید باکری؛
 • مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان مهدی و حمید باکری؛ http://zeytunnews.com/Upload/Image/2018/03/Orginal/9533a8ec_ae53_4442_9dcb_889f99cb340e.jpg مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان مهدی و حمید باکری؛
 • مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان مهدی و حمید باکری؛ http://zeytunnews.com/Upload/Image/2018/03/Orginal/fbf33af2_1e14_4992_8568_53ffe54cff59.jpg مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان مهدی و حمید باکری؛
 • مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان مهدی و حمید باکری؛ http://zeytunnews.com/Upload/Image/2018/03/Orginal/6b3d73e5_03e1_450c_bfd6_a55299d74ced.jpg مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان مهدی و حمید باکری؛
مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

زیتون آماده دریافت نظرات،اخبار و تحلیل های مخاطبین جهت انعکاس می باشد.