بازدید امام جمعه تبریز و فرمانده سپاه عاشورا از خدمت رسانی سپاه عاشورا در مناطق زلزله زده کرمانشاه
 
بازدید امام جمعه تبریز و فرمانده سپاه عاشورا از خدمت رسانی سپاه عاشورا در مناطق زلزله زده کرمانشاه
 • کد خبر: 25778
 • تاریخ مخابره: 1396/09/12
 • زمان مخابره : 14:43
 • نام عکاس :
 • بازدید امام جمعه تبریز و فرمانده سپاه عاشورا از خدمت رسانی سپاه عاشورا در مناطق زلزله زده کرمانشاه http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/12/Orginal/2b3db219_6b37_4be5_8830_caa06099858e.jpg بازدید امام جمعه تبریز و فرمانده سپاه عاشورا از خدمت رسانی سپاه عاشورا در مناطق زلزله زده کرمانشاه
 • بازدید امام جمعه تبریز و فرمانده سپاه عاشورا از خدمت رسانی سپاه عاشورا در مناطق زلزله زده کرمانشاه http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/12/Orginal/f1eb7812_659e_4d1b_97bf_f724255c2e7c.jpg بازدید امام جمعه تبریز و فرمانده سپاه عاشورا از خدمت رسانی سپاه عاشورا در مناطق زلزله زده کرمانشاه
 • بازدید امام جمعه تبریز و فرمانده سپاه عاشورا از خدمت رسانی سپاه عاشورا در مناطق زلزله زده کرمانشاه http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/12/Orginal/47cd2245_de19_4bc1_8f1e_548e1c85108a.jpg بازدید امام جمعه تبریز و فرمانده سپاه عاشورا از خدمت رسانی سپاه عاشورا در مناطق زلزله زده کرمانشاه
 • بازدید امام جمعه تبریز و فرمانده سپاه عاشورا از خدمت رسانی سپاه عاشورا در مناطق زلزله زده کرمانشاه http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/12/Orginal/45948cb8_3a13_4054_bbe9_5ae480125f4b.jpg بازدید امام جمعه تبریز و فرمانده سپاه عاشورا از خدمت رسانی سپاه عاشورا در مناطق زلزله زده کرمانشاه
 • بازدید امام جمعه تبریز و فرمانده سپاه عاشورا از خدمت رسانی سپاه عاشورا در مناطق زلزله زده کرمانشاه http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/12/Orginal/38a1411d_178a_4ec4_868f_7996b8698170.jpg بازدید امام جمعه تبریز و فرمانده سپاه عاشورا از خدمت رسانی سپاه عاشورا در مناطق زلزله زده کرمانشاه
 • بازدید امام جمعه تبریز و فرمانده سپاه عاشورا از خدمت رسانی سپاه عاشورا در مناطق زلزله زده کرمانشاه http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/12/Orginal/a229a9c1_4aee_4b10_8b45_4d6c10bad488.jpg بازدید امام جمعه تبریز و فرمانده سپاه عاشورا از خدمت رسانی سپاه عاشورا در مناطق زلزله زده کرمانشاه
 • بازدید امام جمعه تبریز و فرمانده سپاه عاشورا از خدمت رسانی سپاه عاشورا در مناطق زلزله زده کرمانشاه http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/12/Orginal/12f357a6_e971_4410_87e7_0bee784552d2.jpg بازدید امام جمعه تبریز و فرمانده سپاه عاشورا از خدمت رسانی سپاه عاشورا در مناطق زلزله زده کرمانشاه
 • بازدید امام جمعه تبریز و فرمانده سپاه عاشورا از خدمت رسانی سپاه عاشورا در مناطق زلزله زده کرمانشاه http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/12/Orginal/3aaeec8a_2213_471d_9422_61aa372c2ec5.jpg بازدید امام جمعه تبریز و فرمانده سپاه عاشورا از خدمت رسانی سپاه عاشورا در مناطق زلزله زده کرمانشاه
مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

زیتون آماده دریافت نظرات،اخبار و تحلیل های مخاطبین جهت انعکاس می باشد.