حضور نماینده ولی فقیه استان در مرز شلمچه
 
حضور نماینده ولی فقیه استان در مرز شلمچه
 • کد خبر: 25405
 • تاریخ مخابره: 1396/08/14
 • زمان مخابره : 14:09
 • نام عکاس :
 • حضور نماینده ولی فقیه استان در مرز شلمچه http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/11/Orginal/c968a1bd_fc43_40b5_a7ae_5c3f851a106d.jpg حضور نماینده ولی فقیه استان در مرز شلمچه
 • حضور نماینده ولی فقیه استان در مرز شلمچه http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/11/Orginal/f7b32c57_1fda_472d_a3ac_60a8c566c51d.jpg حضور نماینده ولی فقیه استان در مرز شلمچه
 • حضور نماینده ولی فقیه استان در مرز شلمچه http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/11/Orginal/95250c66_9d81_43a7_8e47_2baeee5b2f39.jpg حضور نماینده ولی فقیه استان در مرز شلمچه
 • حضور نماینده ولی فقیه استان در مرز شلمچه http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/11/Orginal/b0b5b52b_bf11_46a5_bdc7_1c13fc0c9dbf.jpg حضور نماینده ولی فقیه استان در مرز شلمچه
 • حضور نماینده ولی فقیه استان در مرز شلمچه http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/11/Orginal/5671c6c8_3d63_474c_901e_26689f4e5671.jpg حضور نماینده ولی فقیه استان در مرز شلمچه
 • حضور نماینده ولی فقیه استان در مرز شلمچه http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/11/Orginal/dc9c80ac_0eff_4023_a880_154a60ca0072.jpg حضور نماینده ولی فقیه استان در مرز شلمچه
 • حضور نماینده ولی فقیه استان در مرز شلمچه http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/11/Orginal/bb708b2b_37a6_4a59_8184_fd133421367c.jpg حضور نماینده ولی فقیه استان در مرز شلمچه
 • حضور نماینده ولی فقیه استان در مرز شلمچه http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/11/Orginal/715cc9fd_ca6f_49d3_86ba_b2448f9e5b6b.jpg حضور نماینده ولی فقیه استان در مرز شلمچه
 • حضور نماینده ولی فقیه استان در مرز شلمچه http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/11/Orginal/bb061c0d_e82f_4ce0_8174_c278490d35b0.jpg حضور نماینده ولی فقیه استان در مرز شلمچه
 • حضور نماینده ولی فقیه استان در مرز شلمچه http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/11/Orginal/7e447d9a_219c_458b_acf8_31d78a9902e9.jpg حضور نماینده ولی فقیه استان در مرز شلمچه
 • حضور نماینده ولی فقیه استان در مرز شلمچه http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/11/Orginal/3b78b4c6_8674_48c6_a679_1f2b2c778742.jpg حضور نماینده ولی فقیه استان در مرز شلمچه
مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

زیتون آماده دریافت نظرات،اخبار و تحلیل های مخاطبین جهت انعکاس می باشد.