یادواره دانشگاهی "شهید شفیع زاده" در دانشگاه پیام نور
 
یادواره دانشگاهی "شهید شفیع زاده" در دانشگاه پیام نور
 • کد خبر: 22498
 • تاریخ مخابره: 1396/02/17
 • زمان مخابره : 13:19
 • نام عکاس :
 • یادواره دانشگاهی http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/05/Orginal/9866ffb0_c757_4e98_a907_8e268c43e2f7.jpg یادواره دانشگاهی "شهید شفیع زاده" در دانشگاه پیام نور
 • یادواره دانشگاهی http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/05/Orginal/88af8feb_b5aa_43fc_be52_bc12f00c30dd.jpg یادواره دانشگاهی "شهید شفیع زاده" در دانشگاه پیام نور
 • یادواره دانشگاهی http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/05/Orginal/2b8acedf_24ad_4aed_86c8_71697388bd5c.jpg یادواره دانشگاهی "شهید شفیع زاده" در دانشگاه پیام نور
 • یادواره دانشگاهی http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/05/Orginal/23813e2a_d6e4_4c2a_bd36_3d1171087872.jpg یادواره دانشگاهی "شهید شفیع زاده" در دانشگاه پیام نور
 • یادواره دانشگاهی http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/05/Orginal/177bf857_9ba7_41f9_b401_323cbf4f4332.jpg یادواره دانشگاهی "شهید شفیع زاده" در دانشگاه پیام نور
 • یادواره دانشگاهی http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/05/Orginal/2217c47c_a1b7_4b46_8c3a_7b33ddc00e2a.jpg یادواره دانشگاهی "شهید شفیع زاده" در دانشگاه پیام نور
 • یادواره دانشگاهی http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/05/Orginal/607c3482_8ea5_4d46_be63_7aeade40b7fa.jpg یادواره دانشگاهی "شهید شفیع زاده" در دانشگاه پیام نور
 • یادواره دانشگاهی http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/05/Orginal/fd9cb486_1e26_48cf_b02f_58c3c7e77306.jpg یادواره دانشگاهی "شهید شفیع زاده" در دانشگاه پیام نور
 • یادواره دانشگاهی http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/05/Orginal/18eec551_f1ac_4b87_80fa_c31f359037bd.jpg یادواره دانشگاهی "شهید شفیع زاده" در دانشگاه پیام نور
 • یادواره دانشگاهی http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/05/Orginal/3534292f_7980_482e_aa36_52e90bdfa9fa.jpg یادواره دانشگاهی "شهید شفیع زاده" در دانشگاه پیام نور
 • یادواره دانشگاهی http://zeytunnews.com/Upload/Image/2017/05/Orginal/a43590d6_731b_4306_a505_d8f4338d1f30.jpg یادواره دانشگاهی "شهید شفیع زاده" در دانشگاه پیام نور
مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

زیتون آماده دریافت نظرات،اخبار و تحلیل های مخاطبین جهت انعکاس می باشد.