سانچی‌ها، مخاطرات، تضعیف پیاپی امید یک ملت
  • 1396/10/25 11:56
  • 26191
یادداشت وارده/ مهدی سلیمانیه

سانچی‌ها، مخاطرات، تضعیف پیاپی امید یک ملت

ما در این یک‌سال، سوخته‌ایم، مدفون شده‌ایم، غرق شده‌ایم. این را باید بفهمند: این پلاسکو نیست که می‌ریزد. یورت نیست که مدفون می‌شود. سانچی نیست که غرق می‌شود. امید یک ملت است که ناامید می‌شود. اینطور است که نباید گذاشت حتی یک بار هم که شده، این امید، ناامید شود. یک بار هم که شده، کسی برگردد


گروه اجتماعی زیتون؛ یادداشت مهدی سلیمانیه

صبح پنجشنبه (30 دی 95) است. خبر در شهر می‌پیچد: پلاسکو آتش گرفته است. آن گوشه‌ی تصویر تلویزیون، مربعی می‌آید که تا هشت روز بعد، بخشی از ذهن تمام ما می‌شود. در خواب، در بیداری... پلاسکو جلوی چشمان ما می‌ریزد. ساعت شنی ِ امید به کار می‌افتد: خبرهایی هست. شاید زنده باشند. شاید در زیرزمین پلاسکو سالم‌اند. پیامکی رسیده. زنگی خورده. صدایی شنیده شده. همه چشم‌انتظاریم. قدم به قدم. آجر به آجر. اشک به اشک. ما هم زیر آواریم، ما هم در تاریکی مطلق، زیر آن خروار خروار آهن گداخته، به سختی نفس می‌کشیم. امید داریم. روزها می‌گذرند. نه، نمی‌گذرند.. هشت روز تمام نشدنی. یک ملت زیر خروار خروار آهن و آتش چشم انتظار است. اما .... امیدمان ناامید می‌شود. گریه اگر امان دهد... 

ساعت به وقت عقربه‌ها، 11صبح 13 اردیبهشت 96 است. انفجار. معدن یورت می‌ریزد. ده‌ها کارگر نه، هشتاد میلیون ایرانی مدفون می‌شوند. ساعت شنی امید دوباره آغاز می‌کند. ما آنجاییم. منتظر، امیدوار، در قعر سیاهی. گوش به زنگ نور. چشم‌انتظار دست ِ یاری. لحظه‌ها نمی‌گذرند. چندین روز می‌گذرد. دستهایمان زخمی است بس که خاک‌ها را همه کنار زده‌ایم. نفس‌هامان به شماره افتاده است. یک ملت در عمق خاک محبوس است. اما.... امیدمان نامید می‌شود. گریه اگر امان .... 

شنبه است. خبر می‌رسد: سانچی آتش گرفته است. آن سی و سه نفر؛ بین آتش. روی آب. در اعماق دود و شعله. گیر افتاده‌ایم. ساعت شنی امید باز شروع می‌کند. یک روز، دو روز، ... شش روز میگذرد و نمی‌گذرد. ما آنجاییم. گیر افتاده‌ایم. کمک می‌خواهیم. میگویند ایمیل زده‌اند. می‌گویند در اتاق زیرین منتظرند. چشم‌انتظاریم. هشتاد میلیون نفر میان آتش گیر کرده‌ایم. گُر گرفته‌ایم. نفس نداریم. امید اما.... با سانچی. غرق می‌شویم. گریه اگر... 

ما در این یک‌سال، سوخته‌ایم، مدفون شده‌ایم، غرق شده‌ایم. این را باید بفهمند: این پلاسکو نیست که می‌ریزد. یورت نیست که مدفون می‌شود. سانچی نیست که غرق می‌شود. امید یک ملت است که ناامید می‌شود. اینطور است که نباید گذاشت حتی یک بار هم که شده، این امید، ناامید شود. یک بار هم که شده، کسی برگردد. ملتی از قعر ظلمت معدن، از دهان آتش، از زیر آوارها زنده برخیزد. این یک نفر نیست که نجات می‌یابد. یک ملت است که جان می‌گیرد. حواسمان باشد: فقط آن‌ها نمی‌میرند. امید یک ملت است که ضربه می‌خورد. 

حالا می‌شود بهتر درک کنیم که چطور آن‌ طرف‌ترها، گاهی حتی برای "یک" نفر، میلیاردها هزینه می‌شود که نجات یابد. چطور می‌شود که یک دولت بسیج می‌شود و پای کار می‌آید تا یک کارگر، یک کودک، یک مادر، از زیر آوار و آتش و حادثه نجات یابد. چون آن یک نفر، تنها یک نفر نیست. یک ملت است که نجات می‌یابد. حادثه‌ها را دست کم نگیریم. نجات یک نفر، یک ملت، هم دانش می‌خواهد، هم اراده، هم تجربه، هم درک اهمیت. آدمیزاد، مهم است. هر که می‌خواهد باشد. نگذاریم با نداشتن هر کدام، با تکرار ناامید شدن‌ها، یک ملت زانو بزند. برای ما بجنگید. جان ما را دست کم نگیرید. ققنوس امید یک ملت نباید خود بسوزد. 

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

زیتون آماده دریافت نظرات،اخبار و تحلیل های مخاطبین جهت انعکاس می باشد.