وقتی مسئولین روش سهل الوصولی برای سرکوب برنامه های انتقادی پیدا می کنند
  • 1396/09/14 14:55
  • 25813
فضای امنیتی حاکم در دانشگاه سهند در روز دانشجو؛

وقتی مسئولین روش سهل الوصولی برای سرکوب برنامه های انتقادی پیدا می کنند

در حالی که رئیس جمهور در تبلیغات انتخاباتی سخن از امنیتی نکردن دانشگاهها و جامعه سخن میگفت که از قضا مسئولین دولتی استانی هم آن را تکرار می کردند، امروز خبرنگاران تبریزی مقابل دانشگاه سهند با در بسته مواجه شدند و نتوانستند در برنامه روز دانشجو حضور پیدا کنند.

گروه دانشگاهی زیتون؛ هرچند طی سالهای گذشته همواره شاهد تصمیمات عجیب از سوی مسئولین دانشگاهها بوده ایم که البته بعضا هم از بیرون دانشگاه القا می شده اما این بار در روز دانشجو تصمیم عجیبی از سوی مسئولین دانشگاه صنعتی سهند گرفته شد که تعجب برانگیز بود.

در حالی که رئیس جمهور در تبلیغات انتخاباتی سخن از امنیتی نکردن دانشگاهها و جامعه سخن میگفت که از قضا مسئولین دولتی استانی هم آن را تکرار می کردند، امروز خبرنگاران تبریزی مقابل دانشگاه سهند با در بسته مواجه شدند و نتوانستند در برنامه روز دانشجو حضور پیدا کنند.

موضوع از این قرار بود که سید مصطفی میرسلیم که یکی از کاندیداهای منتقد دولت در انتخابات ریاست جمهوری گذشته بود که از قضا سخنانش هم به مذاق حامیان روحانی هم خوش نمی آمد سخنران ویژه برنامه روز دانشجو در دانشگاه سهند بود اما در کمال تعجب به خبرنگاران اجازه حضور در این برنامه داده نشد.

این اولین باری نیست که چنین تصمیمی در دانشگاه سهند گرفته می شود. دو روز قبل در برنامه سعید زیبا کلام هم همین اتفاق افتاد و به خبرنگاران و رسانه ها مجوز ورود به سالن و دانشگاه در برنامه این چهره منتقد دولت داده نشد.

پس از پیگیری های خبرنگار زیتون مشخص شد این تصمیم از سوی مسئولین دانشگاه بوده است و به انتظامات دانشگاه دستور اکید داده شده بود که از ورود خبرنگاران به صحن دانشگاه به جد ممانعت کنند و همین موضوع موجب بروز فضای امنیتی سنگین در دانشگاه شد.

سالهای گذشته معمولا مدیران دولتی با لغو و سنگ اندازی در اجرای برنامه سخنرانان منتقد دولت در دانشگاه ها فضا را مدیریت می کردند. این روش برخورد هزینه زا بود و موجب اعتراضات علیه مسئولین می شد، اما ظاهرا امسال شیوه برخورد متفاوت تر شده است و سعی بر این است که سخنان سخنرانان منتقد دولت در دانشگاه ها در روز دانشجو بایکوت شود.

مشخص نیست در حالی که اخبار و برنامه های دانشگاهی اینچنین بایکوت می شود چگونه انتظار ارتباط و اثرگذاری دانشگاه بر جامعه را خواهیم داشت. فکری که در دانشگاه تولید می شود در جامعه باید نمود پیدا کند اما مصلحت اندیشی مدیران و ترس از جایگاه مسئولین موجب میشود تا هر برنامه ای که احتمال نقد دولت در آن باشد فضای خفقان و امنیتی بر آن حاکم کنند.

دانشگاه سهند یکی از معدود دانشگاههاییست که امسال در تبریز برای روز دانشجو برنامه سیاسی و البته غیر راستا با برنامه های دولت تدارک دیده بود که آن هم اینچنین بایکوت شد، تا روز دانشجوی امسال در دانشگاه های تبریز که روز مبارزه با استکبار است، در ایام بدعهدی های آمریکا با چند جشن و چند برنامه اینچنینی سپری شود.

 

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

زیتون آماده دریافت نظرات،اخبار و تحلیل های مخاطبین جهت انعکاس می باشد.