نقدى بر یک مسابقه کاریکاتور
  • 1396/08/02 20:31
  • 25251
یادداشت/ احمدرضا بیضایی

نقدى بر یک مسابقه کاریکاتور

آنچه در سطح شهر تبریز به نمایش درآمده، در نگاه اول نمایشگاهى است از کاریکاتور چهره ترامپ بدون تم ضد استکبارى.

گروه سیاسی زیتون/ یادداشت احمدرضا بیضایی

 فهم این مطلب که دشمن ما به مثابه جمهورى اسلامى موجودیتى است بنام "نظام استکبارى آمریکا" نه "دونالد ترامپ"، در این مقطع تاریخى از مبارزه ما با آمریکا براى آحاد ملت مهم است و براى هنرمندانى که خود را ملتزم به میثاقى مى دانند اگر بدانند که انقلاب اسلامى میان هنر و مبارزه بست، به مراتب مهمتر. 

بدنبال اراجیف اخیر ترامپ، هنرمندان کاریکاتوریست ایرانى در مسابقه اى بنام "کاریکاتور ترامپیسم"، دست به قلم برده اند تا بنا به آنچه هدف مسابقه ذکر شده، پاسخ گستاخى هاى او را بدهند. چند روزى است که در سطح شهر تبریز، در میادین و چهارراههاى اصلى، بنرهایى از آثار رسیده به این مسابقه به معرض نمایش در آمده است. این بنرها حتما همه آثار ارسال شده به مسابقه نیستند اما آنچه که در هیچکدام از بنرهاى به نمایش در آمده دیده نمى شود مضمون استکبار ستیزى و در افتادن با آمریکا به مثابه سردمدار نظام سلطه است.

 لازم به توضیح نیست که آنچه ما را در چهار دهه گذشته به میدان مبارزه با آمریکا کشانده، ماهیت استکبارى اوست که در تروریست بالذات بودن او، ام الفساد قرن بودن او، شیطان بزرگ بودن او و سایر وجوه این نظام سیاسى استکبارى تجلى پیدا کرده و در دهها تعبیر نظیر این، در کلام امام روح الله (ره) به آنها اشاره شده است. در افتادن با ترامپ منهاى همسویى با استکبار ستیزى ملت ایران که قریب به چهار دهه در فریاد "مرگ بر آمریکا"، این ام الشعائر انقلاب، ظهور و بروز داشته، دقیقا غفلت از موضوعى است که رهبر عزیز انقلاب نسبت به آن تذکر دادند: "رئیس جمهور آمریکا بلاهت نشان مى دهد اما این موجب نشود از مکر آمریکا غافل شویم". 

آنچه در سطح شهر تبریز به نمایش درآمده، در نگاه اول، نمایشگاهى است از کاریکاتور چهره ترامپ بدون تم ضد استکبارى. گویا هنرمندان کاریکاتوریست هدفى جز هجو چهره ترامپ را با توسل به اغراقهایى که اصولا جزو ذات هنر پرتره است، دنبال نمى کرده اند. این شبیه همان اتفاقى است که در سال ١٣٧٢ در مسابقه کاریکاتور "توطئه آیات شیطانى" افتاد. تقریبا تمامى آثار این مسابقه هجو چهره سلمان رشدى بود، منهاى افشاگرى علیه توطئه گسترده استکبار بر ضد اسلام که با آن واکنش قاطع از سوى امام روح الله (ره) مواجه شده بود. 

 آنها که با هنر کاریکاتور و تاریخ آن آشنا هستند مى دانند که کاریکاتوریستهاى سیاسى کار مسلمان دنیا نظیر ناجى العلى، رائد خلیل، محمود کحیل و یا مسعود شجاعى و مازیار بیژنى در ایران خودمان، کاریکاتور را چگونه به مثابه یک سلاح بکار گرفته اند. تأثیر مجموعه فوق العاده زیباى شجاعى در مورد ارتش آمریکا و یا مجموعه اى که بیژنى چند سال پیش علیه صهیونیستها منتشر کرد هنوز در دنیا باقى است.

شهادت روى شاخ هر دوشان است! الغرض، آنچه در آثار مسابقه "کاریکاتور ترامپیسم" مشهود و بطور جدى قابل نقد است تراز استکبار ستیزانه آثار است که تقریبا صفر است. فکر نمى کنم این کاریکاتورها به تریج قباى ترامپ هم بر بخورد چه رسد به نظام استکبارى آمریکا.

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

زیتون آماده دریافت نظرات،اخبار و تحلیل های مخاطبین جهت انعکاس می باشد.