ناکامی دولت در عرصه اقتصادی دلیل ایجاد دوگانه های کاذب/ صحنه سازی می کنند که دانه درشت ها از ذره بین دستگاه قضایی پنهان بمانند
  • 1395/10/16 10:13
  • 20423
علیرضا زاکانی در نشست هم اندیشی تبریز مطرح کرد؛

ناکامی دولت در عرصه اقتصادی دلیل ایجاد دوگانه های کاذب/ صحنه سازی می کنند که دانه درشت ها از ذره بین دستگاه قضایی پنهان بمانند

دبیر مجمع راهبردی بسیج اظهار داشت: ما نیازمند سرمایه اجتماعی مجدد هستیم؛ تا وقتی از آقا بودن دست نکشیم و نوکر مردم نشویم شکست خواهیم خورد؛ ما دائما از جیب دفاع مقدس و ارزش های ثابت انقلاب مصرف میکنیم.

به گزارش زیتون، نشست هم اندیشی تبریز با سخنرانی علیرضا زاکانی و با حضور گروهها و چهره های فرهنگی و سیاسی تبریز در محل موسسه قرآن و عترت نور برگزار شد.

زاکانی با بیان اینکه بیش از یک سال از تاکیدات مکرر انقلابی گری توسط رهبر معظم انقلاب می گذرد، اظهار داشت: ایشان همه اقشار را مورد توجه این شعار قرار داده و هیچ گروه و یا شخص را مستثنی نمی کنند.

رهبر انقلاب درحال تجمیع ظرفیت ها برای برداشتن گام دوم انقلاب هستند

نماینده مجلس نهم بیان کرد: رهبری در دیدار با فرماندهان سپاه و در پاسخ به دلنگرانی عزیز آقا(سردار جعفری)، ابراز امیدواری کردند؛ این امیدواری تواما هم یک خبر است و هم مسولیتی را بدنبال دارد.

دبیر مجمع راهبردی بسیج گفت: این امیدواری درحالی است که در دیدار با اعضای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت از توقف در مرحله دوم انقلاب ابراز نگرانی و تاسف کردند.

زاکانی خاطرنشان کرد: به نیکی می توان دریافت که رهبر معظم انقلاب، ظرفیتی را برای برداشتن گام دوم انقلاب تجمیع میکنند.

ایجاد دولت، جامعه و تمدن اسلامی جزو نیازمندی های اساسی انقلاب اسلامی است

وی در توضیح گام های انقلاب اظهار داشت: گام اول انقلاب از سال ۴۲ تا بامروز آغاز شده و تغییراتی را در عرصه های مختلف ایجاد کرده است؛ ما امروز نیازمند تسریع در مراحل انقلاب اسلامی هستیم، ایجاد دولت، جامعه و تمدن اسلامی جزو نیازمندی های اساسی انقلاب اسلامی است.

دبیر جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی گفت: در زمان ستم شاهی در ابعاد شش گانه اقتصادی، فرهنگی، نظامی، علمی، اجتماعی و آموزشی تابعی از نظام غرب بودیم.

تاکنون در حوزه های اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی شاهد انقلاب نیستیم

وی افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی، نظام سیاسی را تغییر دادیم و بخش نظامی هم در سال دوم جنگ تغییر رویکرد داد و به الگو تبدیل شد اما بخش های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هنوز با تغییر مواجه نشده است.

زاکانی با بیان اینکه چندی پیش افسران بلند پایه ی ونزوئلایی برای آموزش به ایران سفر کرده بودند، گفت: این افسران می گفتند  " ما تحقیق کردیم و دریافتیم که جوهره ی شما به دین و مذهبتان بازمیگردد، لذا از این جوهره برای ما آموزش بدهید."

افسران ونزوئلایی و جوهره ی انقلاب اسلامی

وی خاطرنشان کرد: بعد از سال  ۶۸ ، الگوی لیبرال سرمایه داری جایگزین الگوی نیم بند اقتصادی شد و به تدریج ما دچار قهقرا شدیم.

زاکانی تاکید کرد: ما نیازمند تحول بسیار بزرگ و جبهه سازی جدید هستیم؛ رهبری جبهه سازی انقلابی و غیر انقلابی را ترسیم فرمودند و باید فرآیندسازی این مهم را برعهده بگیریم.

وی افزود: غیرانقلابی ها در همه ی جناح های سیاسی همواره از ظرفیت اسلام حداقلی، بی تفاوتی و گسل های قومی استفاده کرده و به راه خود ادامه می دهند؛ امر پنهانی نیست که راس جرثومه ی فساد عالم در سال 88 چه کسانی را تبلیغ می کردند؟

باید میدان واقعی را ترسیم کرده و بر مدار نیازهای واقعی جامعه حرکت کنیم

زاکانی گفت: جبهه انقلابی باید در شرایطی قرار گیرد که علی رغم آراء سیاسی، آراء مومنین را نیز دارا باشد؛ مسیر اگر در تعارض سیاسی قرار بگیرد دوستان انقلاب محروم خواهند شد، باید میدان واقعی را ترسیم کرده و بر مدار نیازهای واقعی جامعه حرکت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: دولت به هردلیلی از عملی شدن وعده های خود ناکام مانده است، این ناکامی دولت را به دوگانگی با دستگاه قضایی و التهابات کاذب هدایت کرده است.

ناکامی دولت در عرصه اقتصادی دلیل ایجاد دوگانگی های کاذب

زاکانی با بیان دلایل دوگانه سازی های کاذب توسط دولت گفت: این فضاسازی ها دو دلیل دارد: ۱. صحنه سازی میکنند تا دانه درشت ها از ذره بین قوه قضائیه پنهان بماند ۲. درصدد انحراف افکار عمومی هستند تا ناکامی در عرصه اقتصادی و معیشت به حاشیه رانده شود. مدعی شفافیت قبل از همه خود ایجاد شفافیت می کند تا برای دیگران الگو شود.

صحنه سازی می کنند تا دانه درشت ها از ذره بین دستگاه قضایی پنهان بماند

وی افزود: عده ای هیچ حسی به فقر، گورخوابی و تبعیض ندارند چون طعم آنها را نچشیدند؛ با حفظ ساخت حقوقی و صورت نظام به جان سیرت و ساخت حقیقی نظام افتاده اند.

سه گروه مانع پیشرفت کشور هستند: 1. نفوذی ها، 2. مفسدین 3. خستگان

دبیر مجمع راهبری بسیج کشور اظهار داشت: ظرفیت های کشور واقعا بی نظیر است و هیچ یک از کشورها همه ی ظرفیت ها را باهم در اختیار ندارد؛ سه گروه مانع پیشرفت و بهره گیری از این ظرفیت ها هستند: 1. نفوذی ها، 2. مفسدین و 3. خستگان؛ این سه گروه پیوستگی هایی باهم برقرار کرده و مانع پیشرفت انقلاب اسلامی هستند.

زاکانی یادآوری کرد: ما نیازمند حرکت هوشمند در تشکیل جبهه انقلابی در سراسر کشور هستیم تا گام دوم انقلاب اسلامی محقق شود؛ وضع موجود وضع مناسبی نیست اما انقلاب اسلامی مسیر خودش را ادامه خواهد داد.

ترسیم الگوی انقلاب با تغییر در خودی ها محقق می شود

دبیر مجمع راهبردی بسیج با اشاره به راهکارهای پیشرفت و وحدت نیروهای انقلاب گفت: ترسیم الگوی انقلابی زمانی محقق می شود که تغییر را از جبهه خودی آغاز کنیم؛ در این شرایط امکانِ باورِ تغییر در مردم ایجاد می شود. 

عده ای از نیروهای انقلاب با افکار عمومی غریبه هستند

وی افزود: وحدت در انتخابات گذشته آرا را افزایش داد اما کافی نبود؛ عده ای از خودی ها افکار عمومی و مردم را در نظر نمی گیرند، اثر تغییر، در افکار عمومی نمایان می شود. برخی ها با افکار عمومی غریبه هستند.

تاکنون هنر فرآیندسازی فکر پیشرو در جبهه انقلاب اسلامی بوجود نیامده است

زاکانی گفت: ما نیازمند فکر پیشرو و اثر بخش هستیم؛ این فکر پیشرو همواره توسط رهبر معظم انقلاب ترسیم می شود اما متاسفانه هنوز هنر فرآیندسازی فکر پیشرو در جبهه انقلاب اسلامی بوجود نیامده است.

تا نهضت روشنگری اتفاق نیافتد و تا کف جامعه نجوشد، انقلاب اسلامی موفق نمی شود

وی افزود: تا نهضت روشنگری اتفاق نیافتد و تا کف جامعه نجوشد، انقلاب اسلامی موفق نمی شود؛ حضور مجاهدانه در فضای مجازی یکی از لازمه های این نهضت است، نباید عرصه را به بیگانگان واگذار کرد.

تا وقتی از آقا بودن دست نکشیم و نوکر مردم نشویم شکست خواهیم خورد

زاکانی گفت: ما نیازمند سرمایه اجتماعی مجدد هستیم؛ تا وقتی از آقا بودن دست نکشیم و نوکر مردم نشویم شکست خواهیم خورد؛ ما دائما از جیب دفاع مقدس و ارزش های ثابت انقلاب مصرف میکنیم. درحالی که باید سرمایه های مجدد اجتماعی را توسط علم و فرهنگ تولید کنیم.

دوقطبی خوب و دوقطبی بد

دبیر مجمع راهبردی بسیج عنوان کرد: دوقطبی هم نوع خوب دارد هم بد. از هر فضای دوقطبی که مردم را مقابل هم قرار بدهد باید پرهیز کرد. توصیه ی رهبری مبنی بر عدم حضور آقای احمدی نژاد در انتخابات نیز بر این اساس است.

از هر فضای دوقطبی که مردم را مقابل هم قرار بدهد باید پرهیز کرد

وی افزود: ما باید دو قطبی خوب را ایجاد کنیم. دوقطبی خوب پستی ها، پلشتی ها و زشتی ها را یک طرف و مردم را در مقابل آن قرار می دهد؛ صحنه را باید خودمان تنظیم کنیم. مبارزه با ظلم، رشوه خواری، اشرافی گری، فساد باید در اولویت نیروهای انقلاب باشد.

دوقطبی خوب پستی ها و زشتی ها را یک طرف و مردم را در مقابل آن قرار می دهد

زاکانی در پایان گفت: ما باید کسانی را که با دروغ گویی و ریا خودشان را بر انقلاب قالب کرده اند و راه حل مشکلات را در عقیم سازی می دانند به مردم معرفی کنیم.

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

زیتون آماده دریافت نظرات،اخبار و تحلیل های مخاطبین جهت انعکاس می باشد.