اهتمام ویژه محافظه کاران برای سلطه بر عدالت خواهان
  • 1395/07/10 07:04
  • 18441
روح الله رشیدی مطرح کرد؛

اهتمام ویژه محافظه کاران برای سلطه بر عدالت خواهان

غایتِ همّتِ سیاستبازانِ انقلابی‌نمای مرتجعِ متحجر، همواره بر این بوده که نورسیدگانِ گستاخِ آرمانگرای عدالتخواهِ غیرمطیع را از پی‌جوییِ آرمانِ خود منصرف کرده و آنها را هرچه بیشتر دست‌به‌عصا بار بیاورند.

گروه سیاسی زیتون؛ روح الله رشیدی فعال فرهنگی و اجتماعی تبریز طی یادداشت هایی پیرامون عدالتخواهی و محافظه کاری در کانال تلگرامی خود نوشت: 

جریان فرتوت و محافظه‌کارِ اصولگرا، که همواره عدالتخواهانِ گستاخ را موی دماغ می‌بیند، اهتمام ویژه‌ای برای سلطه بر آنها از خود نشان می‌دهد. به هر دری هم می‌زند برای این منظور. 

از جمله‌ تحرکات این جریان در این راستا، یکی هم تلاش برای مرززدایی میان خود و عدالتخواهان است. 

خط تمایز روشن و واضحی میان محافظه‌کاران متحجر و انقلابی‌های عدالتخواه وجود دارد. این تمایز، هرچه پررنگ‌تر و دقیق‌تر در جمع انقلابیون، طرح شود، اتوریته‌ی محافظه‌کاران نیز تضعیف می‌شود.

در ماجرای اخیر(توصیه رهبری)، محافظه‌کاران، باز هم می‌کوشند تا از درسِ بزرگ‌ِ رهبری، نیت خود را تقویت کرده و به ضرب و زورِ فضاسازیِ جعلی، قرائت خود از آرمانها را صحیح و لازم‌الاتباع جا بزنند و هر چه بیشتر، عرصه را بر عدالتخواهان تنگ کنند.

می‌خواهند ثمره‌ی تلاش صادقانه‌ی عدالتخواهان برای جلوگیری از سقوط انقلابیگری در ورطه‌ی محافظه‌کاری را ضرب در صفر کرده و خود را تنها جریانِ خالص انقلابی معرفی کنند.

غایتِ همّتِ سیاستبازانِ انقلابی‌نمای مرتجعِ متحجر، همواره بر این بوده که نورسیدگانِ گستاخِ آرمانگرای عدالتخواهِ غیرمطیع را از پی‌جوییِ آرمانِ خود منصرف کرده و آنها را هرچه بیشتر دست‌به‌عصا بار بیاورند. ترسو و بی‌تحلیل. محافظه‌کار و مردد. تا در هر پیشامدی، حتی اگر ساده و قابل فهم باشد، اذهان و افکار را به سمتِ دهانِ خود برگردانند. 

در فقره‌ی اخیر هم با علم به اینکه رهبر انقلاب، افق بلند و عالمانه‌ای را مدنظر دارند، می‌کوشند سهم خود را از این ماجرا بردارند. 

و سهم‌شان سوءاستفاده از موقعیت پیش‌آمده، برای تحمیل محافظه‌کاری بر ذهن و دل و عملِ نسلِ نوی عدالتخواهان و تقویت بدعت‌هایی نظیر تأویلِ آرای پنهان رهبری‌ست.

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

زیتون آماده دریافت نظرات،اخبار و تحلیل های مخاطبین جهت انعکاس می باشد.