شکل گیری مسابقه ی نابرابر مدارس دولتی و غیردولتی/ شیپور معکوس دولت در خصوصی سازی/ آموزش و پرورش نیازمند پالایش و پایش دائمی است
  • 1395/07/03 10:52
  • 18277
فیروز رضایی در گفتگو با زیتون مطرح کرد؛

شکل گیری مسابقه ی نابرابر مدارس دولتی و غیردولتی/ شیپور معکوس دولت در خصوصی سازی/ آموزش و پرورش نیازمند پالایش و پایش دائمی است

مدیرکل سابق آموزش و پرورش استان با بیان اینکه آموزش مبانی انقلاب اسلامی و پرورش تفکر دینی دانش آموزان در سالهای اخیرکاهش پیدا کرده گفت: افرادی در راس امور کشور قرار گرفته اند که در اظهارات آشکار و یا مستتر خود ندای بازگشت از انقلاب را فرا میدهند.

فیروز رضایی مدیرکل سابق آموزش و پرورش استان بمناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، ارزیابی خود را نسبت به مسائل کیفی آموزش و پرورش در سالهای اخیر بیان کرد و به خبرنگار زیتون گفت: کیفیت آموزش، همبستگی مستقیم بانظامات جدید و یا قدیم ندارد؛ نظام آموزشی یک مسئله ی شکلی بوده و معلول ساختارهای درونی وزارت خانه است.

وی افزود: اگر مجموعه ی وسیع و گسترده ی آموزش و پرورش زیر ذره بین پالایش و پایش دائمی نباشد، به سمت افول پیش خواهد رفت؛ همچنانکه کاهش کیفی مسائل آموزشی در سالهای اخیر به دلیل ذکرشده  قابل لمس می باشد.

رضایی با اشاره به رویکرد خصوصی سازی دولت یازدهم درمسائل آموزشی اظهار داشت: مسابقه ی نا برابر مدارس غیر دولتی و دولتی در حال شکل گیری است و در این مسابقه تمام شرایط به ضرر مدارس دولتی مشاهده می شود.

کارشناس مسائل آموزشی بیان کرد: دولت در بخش هایی که نیازمند خصوصی سازی است رویکرد انفعال اتخاذ کرده و در بخش هایی مثل آموزش و پرورش که باید به صورت حاکمیتی اداره شود، رویکرد خصوصی سازی را در پیش گرفته است.

وی افزود: بر این اساس شیپور معکوسِ دولت در خصوصی سازیِ اولویت های کشور به عیان لمس می گردد.

مدیرکل سابق آموزش و پرورش استان با بیان اینکه آموزش مبانی انقلاب اسلامی و پرورش تفکر دینی دانش آموزان در سالهای اخیرکاهش پیدا کرده گفت: افرادی در راس امور کشور قرار گرفته اند که در اظهارات آشکار و یا مستتر خود ندای بازگشت از انقلاب را فرا میدهند.

وی افزود: آموزش و پرورش بخشی از این مجموعه بوده و طبیعی است که رویکرد و یا صدای انقلاب در این دستگاه حساس و گسترده، آهسته تر شنیده شود.

رضایی خاطرنشان کرد: البته مشکلات آموزش و پرورش طی سالهای متمادی از کانون توجه تصمیم سازان و تصمیم گیران دور افتاده است و ربطی به دولتها ندارد؛ این درحالی است که جریان وسیع آموزش و پرورش نیازمند توجه مستمر مسئولین دولتی است.

وی افزود: اگر آموزش و پرورش از نظارت و حمایت پشتیبانی و محتوایی بدور ماند، پیامدهای غیر قابل جبرانی برای کشور به بار خواهد آورد.

مدیرکل آموزش و پرورش بیان کرد: رویکرد آموزش و پرورش باید بگونه ای باشد که مرجعیت علمی و معنوی معلمان در اولویت قرار گرفته و موجب افزایش باورهای دینی دانش آموزان شود.

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

زیتون آماده دریافت نظرات،اخبار و تحلیل های مخاطبین جهت انعکاس می باشد.